Ehehehe till tinnis o din redigeringstävling x) venne f'n vilken klass jag tävlar i... men det e iaf mitt bidrag >8D